Sponsor:Facebook Sidst opdateret:


Design by Futtrup
Du er her: Forside > Historisk

Historisk

 
Sevel-egnen har sikkert været beboet i mindst 4.000 år. Herom vidner de mange gamle gravhøje og flere arkæologiske udgravninger gennem årene. Stednavnet Sevel kendes helt tilbage til 1340 og staves da Søuæl. Senere stavemåde var Søfel. Den har i sidste stavelse ordet fel, der betyder vadested. Sø-fel var altså vadestedet mellem Stubbergård Sø og Flyndersø.
 
For omkring 800 år siden byggedes en kirke i Sevel. Den blev siden - i 1554 - udvidet med byggematerialer fra den da nedbrudte Trandum Kirke. Det gamle Stubber Kloster, hvoraf der endnu findes ruiner, nævnes første gang i 1268. Den gamle adelvej, forbindelsen mellem Holstebro og Skive, gik gennem Sevel, og endnu ses enkelte af de gamle milesten fra Ole Rømers tid i 1700-tallet.
 
Sevel by bestod i begyndelsen af 1800-tallet af flere gårde, beliggende inde midt i byen, hvoraf de fleste dog i de følgende årtier blev udflyttet. En kro var der også. Den fik sin første bevilling i 1771, men blev kgl. priviligeret i 1802. Kroen brændte i 1989, men er genopbygget.


Undermenu


  Det sker

Sevel - midt i det de andre kører langt efter

Vi ses i Sevel, en levende landsby

Afstand til...

Vinderup: 7 km
Struer: 18 km
Skive: 19 km
Holstebro: 21 km
Viborg: 37 km
Herning: 41 km
Ikast: 44 km