Sponsor:Facebook Sidst opdateret:


Design by Futtrup
Du er her: Forside > Ny købmandsbutik > Borgermøde 26. oktober 2021 > Pressemeddelelse fra borgermødet

Pressemeddelelse fra borgermødet

Mere end 300 til borgermødet tirsdag aften i Sevel-Hallen om ny købmandsbutik 

Folk i Sevel havde forstået budskabet: En ny købmandsbutik vil kunne fremtidssikre byens nuværende institutioner og serviceniveau.  

 

Hans Melgård fra Dagrofa opridsede perspektiverne i projektet:  

”Med en investering på ca. 9 mio. kr. kan der bygges en supermoderne købmandsbutik i Sevel på ca. 450m2, hvor et anpartsselskab ejer butik og inventar og med købmanden som lejer af faciliteterne. Kundegrundlaget er ganske solidt.”

Beboerne skal tegne anparter for mindst 2 mio. kr. Èn mio. kr. skal sikres via sponsorer, LAG-midler og penge fra en statslig pulje til dagligvarebutikker i landdistrikterne. De sidste seks mio. kr. kommer fra et kreditforeningslån. Et sådant lån bliver muligt, fordi Dagrofa garanterer huslejen i de første 10 år. Dagrofa har et bygge projekt til en købmandsbutik under forberedelse, der også kan bruges i Sevel, og som forventes klar om ganske kort.

 

Stig Nygaard fra Danbolig sagde, at en købmandsbutik har kæmpe betydning for en landsby. Huspriserne falder 10 – 20 %, hvis købmanden lukker, og liggetiden forlænges betragteligt.

 

Direktør Mogens Christensen fra Borbjerg Sparekasse beskrev lånemulighederne, hvis folk ikke lige har pengene til køb af anparter. For ca. 100 kr. i renter og afdrag pr. måned over 10 år kan man låne 10.000 kr. til køb af anparter.

 

Finn Thøgersen fra arbejdsgruppen orienterede om køreplanen for etablering af et anpartsselskab og dermed fundamentet for, at et byggeri kan gå i gang.

Han opfordrede til, at man allerede nu gav tilsagn om at ville købe et antal anparter á 2.500 kr. Indsamlingen af tilsagn vil foregå i perioden indtil 1.december. Næste borgermøde forventes i det tidlige forår, hvor der bliver orienteret om indsamlingen og et mere færdigt projekt, herunder placering af butikken. Inden sommer håber arbejdsgruppen på at kunne indkalde til stiftende generalforsamling, hvor pengene skal indbetales, så byggeprojektet kan gå i gang.

 

Efter indlæggene var der mulighed for spørgsmål og svar. Her blev det afklaret, at man kun hæfter for sine egne anparter, at der løbende vil blive orienteret om, hvor langt man er med tilsagn, og at butikken ikke får en tankstation, men derimod flere lade-standere.

 

Finn Thøgersen takkede varmt de fremmødte for den overvældende opbakning, der spontant kom til udtryk med taktfast bifald, og der kom mange sedler om tilsagn i den opstillede indsamlingsbøsse/trækøbmandsbutik.

 
  Det sker

Sevel - midt i det de andre kører langt efter

Vi ses i Sevel, en levende landsby

Afstand til...

Vinderup: 7 km
Struer: 18 km
Skive: 19 km
Holstebro: 21 km
Viborg: 37 km
Herning: 41 km
Ikast: 44 km