Sponsor:Facebook Sidst opdateret:


Design by Futtrup
Du er her: Forside > Historisk > Kirkehuset

Kirkehuset

Fortalt af Johannes Mikkelsen, Klostervej i Sevel, der har været nabo i et ret langt liv (Johannes er 97 år her i 2023).
Johannes er opvokset på gården Nygaard, der blev revet ned for nylig. Han overtog den efter sin far og boede der indtil 2013.

Nygaard lå oprindeligt på Tingstedet klods op ad en anden gård. På et tidspunkt opstod der ildebrand i de 2 stråtækte gårde, hvor ilden hurtigt sprang fra gård til gård, og for at 'udflytte' gården blev Nygaard opført i 1904, for at komme på sikker afstand, dengang var der jo god plads omkring dens nye placering. Johannes' far købte den i 1906 ( stuehuset er bygget herefter).

Fra 1910 set fra vest. Trappen med den gamle indgang og til højre ses kromandens nuværende annex, hvor der dengang var manufakturhandel.

 

Kan I forestille jer, der både har været landbrug og gartneri i Kirkehuset?
I dag kan man undre sig, men for 100 år siden, lå gårdene tæt.

Fra 1941 set fra øst. På altanen blev der ofte spist frokost om sommeren og haven var tæt beplantet med flere frugttræer, husker Villy Møller.

Kirkehuset / Klostervej 3 hedder også Stephansminde og er en af Sevel ældste bygninger opført i 1877 af Stephan Vestergaard, som dertil brugte genbrugssten og tømmer fra Hjelm Mølle ved Søgårde.

 

Stalden under nedrivning i 1975. Der var dyr på gården indtil ca. 1960.

 

1975 set fra vest ned ad Klostervej (den åbne dør er ind til det nuværende graverkontor).

 

I Klostervej 3 har der også på skift senere både været sparekasse og lejligheder. Der blev lavet centralvarme i 1940 med et oliefyr i kælderen.

Men var det smart med et landbrug så tæt op ad kirken og hvor lå møddingen?
Det tænkte man ikke over dengang. Heller ikke at en fælles vandbrønd for byen lå på en meget lav placering, nedenfor Kirkehuset. Alt vandet til kirkegården skulle hentes i den brønd.
Nogle tænkte om der ikke kunne være nedsivning fra kirkegården, som jo lå meget højere?
Der lå et engdrag på Klostervej kaldet Frøkjær, som nu er drænet. Her var der vanddamme som frøs til om vinteren, hvor børn stod på skøjter.
Johannes husker at i 20`erne gik koner i lange sorte kjoler forbi, alt imens de snakkede og strikkede. Der var også hestevogne i gaden. Udstykningen af byggegrunde begyndte i 1964.

Fra Hilmar Mølles stue ca. 1994

Da ejeren af Klostervej 3, Hilmar Møller døde i 1994, opstod ideen at kirken kunne købe bygningen af hans børn, og indrette de længe savnede og lovbefalede graverfaciliteter i bygningen. Huset blev renoveret og indviet som Kirkehuset i februar 1997 og igen renoveret i 2011. De gamle træer blev bevaret, det gamle lindetræ, der står tættest på huset og blodbøgen i bunden af kirkegården er snart 100 år. Hængebøgen den er fredet og plantet i 1864. I 1964 var Johannes med til at redde 2 gamle træer tættere på kirken, hvor der blev lavet underskrifts-indsamling, da provsten ellers sagde, de kunne fældes.

I dag er det kun julemanden, der sover i Kirkehusets kælder, hvor graveren har nogle af de ting, han bruger på sit arbejde på kirkegården. Julemanden får hvert år hjælp af børnene i Sevel til at blive vækket den d. 1. søndag i advent, til 'Jul i Sevel', så han kan nå alle sine opgaver i december.
-Han må da virkelig sove tungt hele året, siden han ikke vågner af alle de andre ting, der foregår i huset og på legepladsen; Det er både unge og gamle der mødes til –senioreftermiddage- minikonfirmand- Myretuen - kor - fester og komsammen - møder - konfirmandundervisning og fredagsfamilien m.m. Huset bruges også som ekstra rum ved dåb, vielser, kirkekaffe og meget andet.
Vi kan alle nyde de mange udstillinger af billeder på væggene. Kirkehuset er i det hele taget en stor succes, som nu har eksisteret i over 25 år, takket være den lokale opbakning og respekt for at alle skal kunne benytte det, samt rengøringshjælpen fra kirkens personale. Det er dejligt at have et Kirkehus med fleksible lokaler, som bruges flittigt, ligger tæt på kirke, skole, børnehave, kro, købmand - og samtidig repræsenterer en svunden tid i landsbyen Sevel.

(nedskrevet af Sevel Kirkes sekretær, Anette Bak Pedersen)
  Det sker

Sevel - midt i det de andre kører langt efter

Vi ses i Sevel, en levende landsby

Afstand til...

Vinderup: 7 km
Struer: 18 km
Skive: 19 km
Holstebro: 21 km
Viborg: 37 km
Herning: 41 km
Ikast: 44 km