Sponsor:Facebook Sidst opdateret:
13/05 2019 20:27


Design by Futtrup
Du er her: Forside > Foreninger > Vennekredsen ved Sevel Alderdomshjem

Vennekredsen ved Sevel Alderdomshjem

             Sevel Alderdomshjem foran

Vennekredsen ved Sevel Alderdomshjem er en forening af frivillige, som vil arbejde for beboernes trivsel og hjælpe til med at skabe en hjemlig atmosfære, så alle som bor, arbejder og færdes her oplever et hjem med varme, tryghed og nærvær.

 

Hvordan opfylder vi disse mål?

 1. Vennekredsen arbejder for at skaffe mange medlemmer, så der er et økonomisk grundlag.
  Medlemskontingentet er 50 kr årligt.
  Vennekredsen har en bestyrelse på 7 medlemmer plus 1 suppleant.
 2. Udgivelse af "Hjemmets avis", som udkommer hver 2. måned med indhold af nyt og gammelt, aktivitetskalender, fødselsdage, gættekonkurrence m. videre.
 3. Månedlig underholdningsaften.
  Indholdet er en blanding af sang og musik, fortælleaftner, billedfortælling m.m. samt kaffebord.
 4. Månedlig bankoaften med pladespil, lotteri og kaffebord.
 5. Månedlig café-eftermiddag med sang og musik og kaffebord.
 6. Busture. Vennekredsen ejer en bus, så beboerne kan komme på tur.
  De ugentlige busture koster 30 kr plus årligt medlemskab.Der kan købes klippekort à 5 ture til 150 kr.
 7. Cykeltaxa. Som noget ganske nyt, kan vi i sommerhalvåret tilbyde cykelture ud i vor dejlige natur. Der står 10 cykelpiloter på spring til at cykle med beboere.
 8. Gratis sommerudflugt i busser for hjemmets og ældreboligernes beboere.
 9. Sommerfest og høstfest med spisning og underholdning.
 10. Fødselsdagsbuket og juleblomst.
 11. Hygge-eftermiddage på adventssøndagene, samt efter at Alderdomshjemmet er blevet julepyntet.

 Sevel Alderdomshjem facadeSevel Alderdomshjem sten

Hjemmets Avis Sevel AlderdomshjemSevel cykeltaxa

Se mere om...Se mere om...


  Det sker

Sevel - tæt på det de andre kører langt efter

Vi ses i Sevel, en levende landsby

Afstand til...

Vinderup: 7 km
Struer: 18 km
Skive: 19 km
Holstebro: 21 km
Viborg: 37 km
Herning: 41 km
Ikast: 44 km