Sponsor:Facebook Sidst opdateret:


Design by Futtrup
Du er her: Forside > Foreninger > Sevel Landsbyråd

Sevel Landsbyråd

Sevel Landsbyråd er en gruppe som det sidste års tid har arbejdet med nye tiltag og udvikling af Sevel med det formål at gøre Sevel til en attraktiv Landsby i fremtiden. Der blev afsat en pulje på ca. 400.000 kr som skal finansiere de projekter og undersøgelse der udføres i forbindelse med dette projekt. Der arbejdes med rigtig mange spændende ideer både store som små, nogle studerende fra VIA i Holstebro har også deltaget med forslag og ideer til fremtidens landsby.

Update fra Sevel Landsbyråd:

Tirsdag aften d. 4 dec. blev der afholdt mødet i Sevel Landsbyråd i forsamlingsgården. På mødet deltog foredragsholder og vejleder (Jeanette Lund kommunikation) repræsentanter fra Holstebro Kommune samt alle arbejdsgrupper som er nedsat under Sevel Landsbyråd.

Arbejdsgrupperne er opdelt som følgende:
- Børn, unge og familie gruppen
- Natur gruppen
- Bosætnings gruppen
- PR og erhvervs gruppen
- Organiserings gruppen

Nogle af de mange ideer og projekter som der arbejdes med kan der bla. nævnes:

- Fra Vugge til Krukke
- Frivillighed
- Et nyt Multihus
- Vuggestue
- sammenlægning af cykelruter og naturstier
- fælles køkkenhave
- overtagelse af pasningsaftale på fællesarealer i Sevel
- udvikling af sportspladsen
- reklame for byggegrunde på Skrænten
- opførelse af nye lejeboliger
- forslag til opførelse af energi 0 huse på Skrænten
- reklame video for Sevel og omegn
- gøre Sevel mere attraktiv for de erhvervsdrivende
- og meget mere..

I det forgangne år har arbejdsgrupperne også været med til at arrangere arrangementer som "En sommerdag i Sevel" og "Vejfest i vest".

Så der er sket rigtigt meget i Sevel det sidste års tid og vi tør godt garantere at der kommer til at ske mindst lige så meget i 2019. Vi oplever i øjeblikket en stor interesse blandt de unge mennesker som køber landejendomme og huse i Sevel området. Dette er et rigtigt godt signal om at Sevel er på rette vej til at blive en særdeles attraktiv Landsby.

For at blive en Særdeles attraktiv landsby kræver det bla. en masse frivillige ildsjæle der arbejder for at vi alle har en fantastisk Landsby og samfund at leve i og det skal vi huske at takke dem for. Så en stor tak herfra til Landsbyrådet og arbejdsgrupperne for det arbejde i har gjort indtil nu og vi glæder os til at følge jeres spændende arbejde med projekterne frem til afslutningen i efteråret 2019.

Med venlig hilsen Sevel Borgerforening.
  Det sker

Sevel - midt i det de andre kører langt efter

Vi ses i Sevel, en levende landsby

Afstand til...

Vinderup: 7 km
Struer: 18 km
Skive: 19 km
Holstebro: 21 km
Viborg: 37 km
Herning: 41 km
Ikast: 44 km